Giáo án mầm non bài : Lau và sắp xếp đồ chơi các góc năm học 2023 - 2024
9/20/2023 10:36:14 AM
levanvuong ...

Giáo án mầm non bài : Lau và sắp xếp đồ chơi các góc

HOẠT ĐỘNG HỌC

Lau và sắp xếp đồ chơi các góc

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU

 1. Kiến thức:

Trẻ biết giúp cô thực hiện các công việc đơn giản.

Trẻ biết lau sạch đồ chơi các góc.

Trẻ biết cùng nhau sắp xếp gọn gàng đồ chơi các góc.

2. Kỹ năng:

Trẻ có kỹ năng quan sát chú ý,nhận xét.

Trẻ có kỹ năng làm việc nhẹ nhàng, tỉ mỉ.

Cố gắng thực hiện công việc đến cùng

 3. Thái độ:

- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ chơi giữ gìn đồ chơi luôn sạch sẽ. Nhẹ nhàng không làm hỏng đồ chơi.

II. CHUẨN BỊ.

Cho trẻ:Nước sạch , khăn ẩm, các giá đồ dùng đồ chơi các góc.

III. CÁCH TIẾN HÀNH:

Vẫn còn nội dung phía dưới, bạn hãy ấn nút để xem tiếp nhé...