Giáo án mầm non bài : Nhận Biết Khối Vuông, Khối Chữ Nhật, Khối Tam Giác năm học 2023 - 2024
10/29/2023 12:03:59 PM
levanvuong ...

Giáo án mầm non bài : Nhận Biết Khối Vuông, Khối Chữ Nhật, Khối Tam Giác

 

HOẠT ĐỘNG HỌC

NHẬN BIẾT KHỐI VUÔNG,
KHỐI CHỮ NHẬT,KHỐI TAM GIÁC

 

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Trẻ nhận biết gọi tên được khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật.
- Phát triển kỹ năng quan sát, gọi tên các hình khối: tam giác,chữ nhật. Ghi nhớ, diễn đạt bằng ngôn ngữ theo thuật ngữ toán học rõ ràng, mạch lạc.
- Giáo dục trẻ chú ý học, không nói chuyện riêng. Tham gia đúng luật giao thông.

  1. CHUẨN BỊ:

-Cho cô: kế hoạch, PP, hình các khối
-Cho trẻ: đầu tóc gọn gàng, bài hát. Đồ vật các khối: vuông, chữ nhật, tam giác. Rỗ, cổng.

  1. CÁCH TIẾN HÀNH:

Hoạt động 1: ổn định.
- Cho trẻ hát “Em yêu nhà em”
-Đàm thoại:
+Các con vừa hát bài gì?
+Bài hát nói về gì?
+Ở ngôi nhà em có các hình khối gì?

+Giúp trẻ nhận biết các hình khối để tạo thành ngôi nhà.

 Hoạt động 2: nội dung. 
2.1. Ôn kiến thức cũ 
- Cho trẻ xem PP về các hình tam giác và vuông.
- Đàm thoại:
+ Đây là khối gì?
+ Khốitam giác có bao nhiêu cạnh?
+ Khối tam giác có lăn được không?
+ Đây là Khối gì?
+ Khốivuông có bao nhiêu cạnh?
+ Các cạnh của hình vuông như thế nào với nhau?
- Cho trẻ dùng tay tô màu hình tam giác và hình vuông trên không.
2.2.  dạy bài mới
* Khối vuông.
- Cho trẻ chơi “trời tối trời sáng”
- Cho trẻ xem khối vuông.
- Đàm thoại:
+ Đây là khối gì ?
+ Các mặt của khối vuông có hình gì?
+ Khối vuông có bao nhiêu mặt là hình vuông? Cho trẻ đếm.
+ Khối vuông có chồng được lên nhau không ?
+ Khối vuông có trượt được không ?
- Cho trẻ lên sờ khối vuông.
-> Cô tóm ý:  Khối vuông là một hình khối, gồm có 6 mặt hình vuông, tất cả các mặt hình vuông đều là mặt phẳng bằng nhau nên khối vuông có thể chồng lên nhau. Khối vuông trượt được trên một mặt phẳng.
* Khối chữ nhật.
- Cho trẻ xem khối chữ nhật.
- Đàm thoại:
+ Đây là khối gì ?
+ Các mặt của khối vuông có hình gì ?
+ Khối chữ nhật có bao nhiêu mặt ?
+ Khối chữ nhật có bao nhiêu mặt là hình chữ nhật ?
+ Khối chữ nhật có trượt được không ?
+ Khối chữ nhật có chồng được lên nhau không ?
- Cho trẻ lên sờ vào khối chữ nhật.
->  Cô tóm ý: Khối chữ nhật là một hình khối, gồm có 6 mặt hình chữ nhật. Tất cả các mặt đều là mặt phẳng nên có thể chồng lên nhau. Và khối chữ nhật trượt được trên một mặt phẳng.

* Khối tam giác.
- Cho trẻ xem khối tam giác.
- Đàm thoại:
+ Đây là khối gì ?
+ Các mặt của khối vuơng  hình gì ?
+ Khối tam giác có bao nhiêu mặt ?
+ Khối tam giác có bao nhiêu mặt l hình tam giác ?
+ Khối tam giác có trượt được không ?
+ Khối tam giác có chồng được lên nhau không ?
- Cho trẻ lên sờ vào khối tam giác.
->  Cơ tĩm ý: Khối tam giác là một hình khối, gồm có 6 mặt hình tam giác. Tất cả các mặt đều là mặt phẳng nên có thể chồng lên nhau. Và khối tam giác trượt được trên một mặt phẳng.

Vẫn còn nội dung phía dưới, bạn hãy ấn nút để xem tiếp nhé...