Giáo án mầm non bài thể dục : Bậc Chụm Chân Liên Tục Vào 5 Ô năm học 2023 - 2024
9/20/2023 10:29:07 AM
levanvuong ...

Giáo án mầm non bài thể dục : Bậc Chụm Chân Liên Tục Vào 5 Ô

HOẠT ĐỘNG HỌC

BẬT CHỤM CHÂN LIÊN TỤC VÀO 5 Ô

-Bài hát tập đếm

I.Mục đích yêu cầu::

Kiến thức:

- Trẻ biết bậc qua các ô.

Trẻ biết bậc chụm chân vào 5 ô.

Kĩ năng:

Trẻ bậc theo cô và bạn.

Trẻ  bậc nhanh , liên tục vào các vòng.

Thái độ:

- Trẻ hứng thú làm theo hiệu lệnh của cô.

- Trẻ trật tự, biết quan sát, đợi đến lượt mình và hứng thú tập luyện.

II. Chuẩn bị:

*Đồ dùng cho cô:

- Sân tập sạch, đủ rộng cho trẻ vận động.

- Mô hình 3 ngôi nhà có gắn chữ cái a, ă, â.

*Đồ dùng cho trẻ:

- Một số lá thư có gắn chữ cái a, ă, â.

- Mũ có chữ cái a, â, ă.

III. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1: Khởi động.

  Cho trẻ đi bằng các kiểu đi (đi bằng gót chân, mũi bàn chân, mép bàn chân), chạy nhanh chậm nhẹ nhàng 1-2 vòng, quanh nơi tập, sau đó đứng thành hàng theo tổ.

* Hoạt động 2:Trọng động.

Trao đổi với trẻ về cuộc thi “ Bác đưa thư”

a. Bài tập phát triển chung: Trẻ tập theo nhịp bài hát “ Tập đếm”

Vẫn còn nội dung phía dưới, bạn hãy ấn nút để xem tiếp nhé...